Työajanseurannasta työajan hallintaan

Kellokortteja ja kontrollia: työajanseurantaan liittyy ristiriitaisiakin mielikuvia. On totta, että työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus työajan seuraamiseen, ja erilaiset varhaisen puuttumisen mallit tarvitsevat dataa toimiakseen. 

Kiehelä haastaa työntekijää kääntämään ajatuksen toisin päin: työajanseurantajärjestelmä on yksi niistä työkaluista, joilla voit opetella hallinnoimaan omaa ajankäyttöäsi ja tarkastelemaan, miten päivä tai viikko meni. Eräänlainen älysormus siis!

Tiimitasolla työajanseuranta antaa esihenkilöille tärkeää tietoa siitä, mihin tunnit kuluvat ja pysyykö työmäärä kohtuullisena. Työhyvinvointiin vaikuttavat monet eri tekijät, mutta työaika on niiden joukossa eräs selkeästi mitattava muuttuja. Raporttien seuraaminen auttaa tunnistamaan ajoissa, jos saldot alkavat paukkua yli. 

Tietotyö on luonteeltaan joustavaa. Joustavuuden rinnalle tarvitaan rajoja ja kohtuullisuutta, Kiehelä painottaa. Niitä rakennetaan yhteispelinä organisaation, esihenkilön ja tiimiläisten kesken.


 


 

Kokeile työajanseurantajärjestelmää maksutta

Työajanseurantajärjestelmä on yksi työhyvinvointia edistävä työkalu. Järjestelmän data kertoo esimerkiksi milloin työntekijöiden työtunnit paukkuu tai käyttämättömiä lomapäiviä alkaa kertymään. Kokeile Otta-työajanseurantajärjestelmää maksutta 14 päivän ajan!